ติดต่อ ศิลาลีกัล +66 (0)2 157 0317
บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด

SILA LEGAL

Sila Legal Co., Ltd. is very pleased and willing to provide initial legal advices without obligation in both English and Thai on this Website. The biographies of the lawyers who provide the legal advices are contained in the Attorneys Section.

บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเว็บไซต์แห่งนี้ ทางด้านประวัติส่วนตัวของทนายความผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย จะอยู่ในหมวดของทนายความ


A quick user interface sketch

Why choose Sila Legal?

Sila Legal Co., Ltd. in Bangkok is a full-service law firm serving a broad range of Thai corporations. Founded in 2010, our office providing a full range of legal services. The firm in Bangkok currently consists of 7 lawyers and 3 support staffs.

บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด ในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทกฎหมายไทยที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 โดยสำนักงานของเรานั้นมีการให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ซึ่งสำนักงานประกอบไปด้วย ทนายความ 7 คน และพนักงานผู้ช่วยอีกจำนวน 3 คน

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษากฎมาย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีมรดก คดีสินทรัพย์ทางปัญญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท จดทะเบียนโรงงาน เครื่องจักร ตัวแทนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ สืบทรัพย์ ชี้ที่ตั้งทรัพย์ เช่น ที่ดินหรือบ้าน บังคับคดีตามคำพิพากษา จดแจ้งลิขสิทธิ์ จัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม ร่างข้อบังคับการทำงานของบริษัท